Sumir svifþörungar í sjó geta myndað eiturefni sem valda skelfiskeitrun þar sem menn og dýr veikjast eftir neyslu á eitruðum skelfiski einnig geta svifþörungar valdið fiskadauða, sérstaklega í eldi . Í kjölfar vaxandi umsvifa í fisk- og skeldýraeldi hafa á undanförnum árum verið gerðar síauknar kröfur um eftirlit með vexti eitraðra þörunga og eitrun af þeirra völdum. Á það við hér á landi sem og annars staðar.  Matvælastofnun í samvinnu við Hafrannsóknastofnunina, skelfiskveiðimenn og kræklingsræktendur hefur frá árinu 2005 vaktað eitraða svifþörunga á nokkrum svæðum við landið. Svæði í Stakksfirði, Hvalfirði, Breiðafirði og Steingrímsfirði eru vöktuð um þessar mundir. Þar er fylgst með þéttleika eitraðra svifþörunga með reglubundnum hætti frá vori og fram á haust.
 
 

Hafrannsóknastofnunin - wwwhafro.is -hafro@hafro.is - s: 5752000